واقعا عجیبه بعد از دو سال

خیلی خیلی اتفاقی اومدم اینجا عجیبتر اینکه اصلا پسورد کلا یادم رفته بود ناخود آگاه دیدم صفحه باز شد

چقدر هم زود گذشت با اتفاقای خوب و بد


هرچند به نظرم سختیاش بیشتر بود

تقریبا همه اون وبلاگایی نگاه میکردم آف شدن

خدا بگم چیکار کنه این تلگرامو

پ ن .خداییش این یه هفته ای وقت زیاد آوردم جدا