ندانم چه ای ...هرچه هستی تویی

۵ مطلب با موضوع «صدای دل» ثبت شده است

سفری

 
در بگشایید

شمع بیارید

عود بسوزید

پرده به یکسو زنید از رخ مهتاب

شاید این از غبار راه رسیده

آن سفری همنشین گمشده باشد...

(از ه الف سایه)

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

ولایت قلوب


وننصرف الآن من منطقة الفکر إلى‏ منطقة القلب، من منطقة العقل إلى‏ منطقة الوجدان. ارید أن نعیش معاً لحظات بقلوبنا لا بعقولنا فقط، بوجداننا، بقلوبنا، نرید أن نعرض هذه القلوب على‏ القرآن الکریم بدلًا عن أن نعرض أفکارنا وعقولنا. نعرض قلوبنا على‏ القرآن الکریم.

لمن ولاء هذه القلوب؟ هذه القلوب التی فی صدورنا، لمن ولاؤها؟ ما هو ذاک الحبّ الذی یسودها ویمحورها ویستقطبها؟

إنّ اللَّه سبحانه وتعالى‏ لا یجمع فی قلب واحد ولاءین، لا یجمع حبّین مستقطبین. إمّا حبّ اللَّه وإمّا حبّ الدنیا. أمّا حبّ اللَّه وحبّ الدنیا معاً فلا یجتمعان فی قلب واحد. فلنمتحن قلوبنا، فلنرجع إلى‏ قلوبنا لنمتحنها، هل تعیش حبّ اللَّه سبحانه وتعالى‏، أو تعیش حبّ الدنیا؟ فإن کانت تعیش حبّ اللَّه زدنا ذلک تعمیقاً وترسیخاً، وإن کانت- نعوذ باللَّه- تعیش حبّ الدنیا حاولنا أن نتخلّص من هذا الداء الوبیل، من هذا المرض المهلک.

 

                                                (از سخنان شهید صدر)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی ابن الرضا

مرثیه(علامه جوادی آملی)۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
علی ابن الرضا

کربلا
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی ابن الرضا

خلوت

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند

                                               

                                                 دریافت
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علی ابن الرضا