بر روی ما نگاه خدا خنده می زند


هرچند ره به ساحل لطفش نبرده ایم


زیرا چو زاهدان سیه کار خرقه پوش


پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم


_هرچند بعضی شعراشو دوس ندارم اما در کل از خوبان شعرا هستن ایشون

_آدمای ریاکار و متزور بدترینها هستن روی زمین...واقعا هم هرچی ضربه خورده دین از همیناست

البته خشک مغزان متعصب هم عاقبت بهتری ندارن

_بگذریم در هر صورت بیت اول رو اصلا نمی فهمم اما بیت دومش حرف منطقی و البته با معناییه

کسی که کارهاشو برا این و اون انجام میده خداش همونیه که بهش اهمیت داده و کارهاشو برا دیدن یا ندیدن اون کرده

یه جور دیگه هم میشه معنا کرد اونم اینکه باطن عمل عوامفریبانه ی زاهد(البته از نوع دروغینش ) سستی اعتقادش رو نشون میده وقتی کارهای پنهان و پیداش یکی نباشه یعنی ایمان نداره خدا علام الغیوب و هو الظاهر و الباطن هست .اما اون گناهکار که تو ملا عام هم هر کاری میکنه درسته خدا رو معصیت میکنه ولی حد اقل برای خدا چیز پنهانی رو قایل نیست


-استغفرالله ربی و اتوب الیه

_اشتباه نشه باید ظاهر و باطنمون یکی باشه اما نه اینکه ظاهر خوبمون رو هم با باطن خراب یکی کنیم بلکه برعکس...باید سعی کنیمباطنی که خدا ازش خبر داره رو مثل ظاهری که مردم خوب میبیننش کنیم وبهتر و بهتر و بهتر