به خاک پای صبوحی کشان که تا من مست


ستاده بر در میخانه ام به دربانی


به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم


که زیر خرقه نه زنار داشت پنهانی...


1.حضرت حافظ جان

2.من اگه بودم میگفتم فتاده بر در میخانه ام به ...

البته با معنی بیت بعد نمیسازه ولی خب بیکار که نیستم در میخونه بایستم یه جور پارادوکسه دربان باید حواسش جمع باشه از طرف دیگه دربان میخانه خودش هفت خطه...

3.زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست  در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست

4.از زمان حافظ جان تا الان وضعیت همین بوده که بوده و گویا همینطور خواهد بود

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد خیلی از حرفها و ادعاها هم همینطورن جوری شده همه هم غصه ی مردم و دین و انقلاب رو میخورن یاللعجب

5.اینم بگم که حافظه تاریخی ما هم عجب ضعیفه

 6.بماند